Vážení občané,

vítáme Vás v automatickém ON-LINE systému. Připravili jsme pro Vás novou službu objednávání k některým přepážkám Městského úřadu v Jindřichově Hradci odboru dopravy. Prostřednictvím této služby si můžete podle svých časových možností zvolit den a hodinu, kdy se na úřad dostavíte. Po provedení objednávky Vám bude přidělen PIN s jehož pomocí později provedete vyzvednutí lístku. Při návštěvě úřadu je třeba PIN zadat na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků – pak Vám bude vydán lístek pro přednostní obsloužení a v určený čas, jakmile se přepážka uvolní, budete vyvoláni.
Současně můžete nyní prostřednictvím internetu sledovat aktuální velikost fronty ( stav služeb) u jednotlivých přepážek, postup odbavování a podle odhadované doby čekání tak lépe naplánovat svoji návštěvu úřadu.

Pro komfortnější odbavení Vám systém QWEB nabízí možnost ON-LINE registrace a zamluvení termínu až 3 měsíce dopředu v přesně stanoveném dni a hodině.

Pokračujte prosím kliknutím na příslušnou položku.


ON-LINE REGISTRACE

STAV SLUŽEB